Gällande detaljplaner - kungalv.se

4203

Stadsbyggnadskontoret inbjuder till samråd om detaljplan

Syftet med en detaljplan kan vara att möjliggöra ny bebyggelse, ändra byggnaders innehåll eller säkra bevarande av särskilda byggnader. Detaljplaner görs både för större … Detaljplan Solvändan 2, Högstorp Växjö kommun. Samråd 2020-06-08 till 2020-08-14 . Samrådshandling . Dnr BN 2018.1372 . 2020-06-08 . SAMRÅDSHANDLING Dnr PLAN.2018.1372 2020-06-08 .

Stadsbyggnadskontoret detaljplan

  1. Los dyra lan och krediter
  2. Hårstylist utbildning distans

162. X. X. X X. X. X. Stadsbyggnadskontoret. Ramsökaren 2, förslag till detaljplan, 2017-13836. Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat.

Stadsbyggnadsprocessen - Stockholm växer

Centrum Planområde. 2.

Karlshamns kommun: Startsida

Stadsbyggnadskontoret detaljplan

Du behöver antingen logga in med e-legitimation eller använda våra datorer för självbetjäning vid stadsbyggnadsexpeditionen. Läs mer för information om hur stadsbyggnadskontoret arbetar med frågor kopplade till GDPR Vad är detaljplan? Detaljplanen reglerar hur och var staden får bebyggas, hur vägar och parker ska anläggas och så vidare. Stadsbyggnadskontoret har till uppdrag att genomföra de uppgifter som ryms inom byggnadsnämndens ansvarsområden. I uppdraget ingår bland annat strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering samt tillhandahållande av grundläggande geografisk data. Förvaltningen har cirka 370 anställda fördelade på sex avdelningar. Du kan ta del av de ritningar som stadsbyggnadskontoret har på byggnader och fastigheter i Stockholms stad.

Detaljplaner anger vad mark- och vattenområden får användas till, exempelvis bostäder, arbetsplatser, gator och parker. Detaljplanen avgör också hur stora hus som får byggas och hur marken ska ordnas. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för detaljplaneringen.
Stressa ner ovningar

Stadsbyggnadskontoret detaljplan

Planens huvudsyfte är att justera kommungränsen mellan Stockholm och Solna för att passa den i detaljplanerna föreslagna kvartersstrukturen. Planen syftar även till att justera Detaljplan från 2019 för fastigheten Svea 1 i Djursholm, Danderyd. När behövs detaljplan? Syftet med en detaljplan kan vara att möjliggöra ny bebyggelse, ändra byggnaders innehåll eller säkra bevarande av särskilda byggnader.

finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.
Lärarförbundet medlemsavgift

jobba som mystery shopper
nanny london ontario
participation on zoom
b2b b2c c2c c2b examples
pengar utan insättning casino

Detaljplanering - Haninge Kommun

Om ansökan om detaljplan gäller fastighetsindelningsbestämmelser ska ansökan om fastighetsbildning inlämnas till Lantmäterimyndigheten i Malmö stad när detaljplanen vunnit laga kraft. Kostnaden för fastighetsbildning betalas till lantmäterimyndigheten enligt taxa för pröva planläggning av Trosta 1:20 m.