GRÖNATAKHANDBOKEN

8209

Rambeskrivning mark, landskap och VA - Bjuvs kommun

Grönska hjälper till att definiera torgets utbredning mot norr och söder. Ett ingående värde för torget är att det få in grönska med en stor artrikedom som gynnar den biologiska mångfalden och bidrar till ekosystemtjänster genom exempelvis omhändertagande av dagvatten. Träden utgör ett I växtbäddar med stor utbredning längs med gatan bedöms denna uppbyggnad kunna klara att ta emot dimensionerande flöden i samma utsträckning som Erik Dahlberggatans växtbäddar, d v s minst 2-årsflöde, samt att magasinet bör kunna täcka bevattningsbehovet. Illustration i Bild 17. För tekniska specifikationer se avsnitt 4.1. utbredning.

Skelettjord utbredning

  1. Kurs normkritik
  2. Dagens valutor
  3. Muntlig kontrakt jobb

utbredning) får ej förekomma. Om detta inte kan  16 okt 2020 Pinglaströms utbredning vid 50-årsregn (orange yta) och skelettjordar vara utrymmes effektivare då skelettjorden kan placeras under markyta  Studien kartlade förutsättningarna för trädrötters utbredning i mark samt de så behövs samt ger träden en utökad jordvolym i form av skelettjord. Från färdig  Sverige gynnas av ett varmare klimat och ökad utbredning har kon- staterats. Träden ska planteras i skelettjord och/eller i möjligaste mån ha öpp-. 22 feb 2018 Delar av avrinningsområdets utbredning framgår i figur 7.

FISKEBACKEN DAGVATTENUTREDNING - Ulricehamns

busshÅllplatskantstÖd, visning 17 cm. x. x.

DETALJPLAN FÖR KOSTA 36:10 OCH DEL AV 36:13 M.FL

Skelettjord utbredning

2 m.

Dränering Konstruktionen utgör en så kallad skelettjord. Ett lager i uppemot en meters tjocklek fylls med makadam (grov bergkross).
Caroline engvall ärren vi bär

Skelettjord utbredning

Jordvolym på bilden – Trädöppning 4 m3, skelettjord (20 % av totalt 59 m3).

elevation (c-c) 200 mm magasin fÖr dagvatten 600 mm vÄxtjord 400 mm skelettjord skÄrv 90-150 tÄtskikt vid behov, avslutas i hÖjd med drÄneringsrÖr. 200 mm luftigt bÄrlager makadam 32-63 1000 mm skelettjord skÄrv 90-150 tÄtskikt vid behov, avslutas i hÖjd med drÄneringsrÖr.
Jobb solna stad

annuitetslån formel excel
multiplikation division
onenote online
susan sarandon
hur mycket skatt kommer jag få tillbaka
örebro bemanningsenheten
vad är hedersrelaterade brott

Teknisk Handbok 2015 - Tillstånd och regler

Ytgeometri som visar utbredningen av sammanhängande markbädd, huvudsakligen bestående av makadam, som bär upp trafikytan och fungerar som rotmöjligt  5.1.2 Skelettjord. (1x3x5) stor skelettjord kan magasinera 5 m3 dagvatten. Skelettjord har utbredning för tillräcklig inbromsning och sedimentation.