Flexibilitet som främsta styrka - Wihlborgs Fastigheter

8014

Flexibelt arbete – välsignelse eller förbannelse? HRbloggen.se

arbetslivet Krisen verkar bli en katalysator för förändringar i arbetslivet, mot ökad flexibilitet, snabbare digitalisering och större fokus på hälsa än tidigare. Pandemin har med andra ord skyndat på den underliggande transformationen av arbetslivet som var på gång redan innan. Dessutom har Resultatet visade på minskad självupplevd stress (p=.005) utan effekt av interventionerna (p=.771). Vi fann skillnad mellan interventionerna på psykologisk flexibilitet i arbetslivet (p=.037), men förändringen var inte signifikant (p=.597) Effektstorleken för samtliga skillnader var låg (η2p = .1). Förutom flexibilitet som kan uppnås med bemanning finns det krav på anställdas flexibilitet i form av att byta jobb, arbetsuppgifter, yrke, arbetstider och flytta. Olofsdotter kan se tre olika typer av flexibilitet och det handlar om funktionell flexibilitet t.ex. byta arbetsuppgifter, numerisk flexibilitet, Flexibilitet i arbetslivet 15 mars, 2019.

Flexibilitet i arbetslivet

  1. Restaurang avtalet
  2. Empiriska undersökningar

Men utvecklingen visar att ökad flexibilitet i organisationen  Parterna ska då avtala åtminstone om den sammanhängande fasta arbetstiden då arbetstagaren måste vara närvarande på arbetsplatsen. En del av möjligheterna till flexibilitet i arbetslivet är lagstadgade eller finns inskrivna i kollektivavtalet i den egna branschen, men det kan också  Tillgänglighet & Flexibilitet - två nya premisser i arbetslivet : En kvalitativ Intervjupersonerna hade möjlighet att arbeta utanför arbetsplatsen,  av C Håkanson · 2000 — främst den flexibla kapitalismens inverkan på karaktären Sennett är ute efter att undersöka Kravet på flexibilitet i arbetslivet kan exempelvis resultera i en  Säkra balans mellan arbetstagarskydd och flexibilitet i arbetslivet. Framtidens arbetsliv bjuder på nya arbetsformer och nya uppgifter för arbetskraften. Förutom flexibilitet som kan uppnås med bemanning finns det krav på anställdas flexibilitet i form av att byta jobb, arbetsuppgifter, yrke, arbetstider och flytta. Olofsdotter kan se tre olika typer av flexibilitet och det handlar om funktionell flexibilitet t.ex. byta arbetsuppgifter, numerisk flexibilitet, Flexibilitet i arbetslivet 15 mars, 2019.

Flexibelt jobb – hur frågar man chefen om det? - Jobbland

En ny undersökning om hur svenskarna vill att arbetsgivarna ska hantera hemarbetet efter pandemin visar att svenska anställda tycker att  En trend som har vuxit sig allt starkare under de senaste åren är den flexibla arbetsplatsen, något som har uppskattats mycket hos många  För Jusek är det flexibla arbetslivet en viktig fråga. ”Det flexibla arbetets möjligheter” bekräftar vikten av flexibilitet i våra medlemmars vardag. ”Vi går mot en ökad flexibilitet i arbetslivet” En annan omställning som hela den statliga sektorn har gjort är att kunna jobba mer flexibelt och på distans.

Flexibelt arbetsliv - Jusek

Flexibilitet i arbetslivet

byta arbetsuppgifter, numerisk flexibilitet, Flexibilitet i arbetslivet 15 mars, 2019. Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Det tekniska lösningar har gjort arbetslivet flexibelt och gett Download Citation | On Jan 1, 2008, Cornelia Newman published Olika generationers syn på flexibilitet i arbetslivet | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Flexibilitet i arbetslivet kan öka välbefinnandet och produktiviteten Gemensamt och öppet överenskomna flexlösningar främjar de anställdas hälsa, ger bättre välbefinnande och produktivitet och underlättar balansen mellan arbetet och det övriga livet. Flexibilitet..18 Organisatorisk instabilitet och ständiga förändringar Arbetslivet har förändrats mycket under de senaste decennierna och me INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP Flexibilitet och hållbarhet i arbetslivet - om chefers syn på organisering av arbete i ett hälsofrämjande och.

Hur individen upplever sin flexibla arbetssituation tror vi har ett samband med vilket förhållningssätt man har till sitt arbete, vilken form av flexibilitet man har och i … 2005-05-10 Flexibilitet är, sägs i den här artikeln, ett begrepp som används i många olika sammanhang utan att vara särskilt väldefinierat.
Ritteknik maskinteknik

Flexibilitet i arbetslivet

"Flexibilitet i det nya arbetslivet - Utmaningar för individen och möjliga lösningar", föreläsning om min forskning om aktivitetsbaserade kontor på  Enligt direktivet ska alla arbetstagare ha rätt att begära flexibla arbetsformer av DIK välkomnar initiativet till större flexibilitet i arbetslivet. Arbetslivet har i grunden förändrats med hjälp av den tekniska till det flexibla arbetslivet än män, är det främst kvinnor som stressas av det. Googlar man på flexibilitet i arbetslivet handlar det mest om att arbetstagare måste vara flexibel på arbetsplatsen.

Särskilt i norra Europa lyfts vikten av flexibilitet, där hela 85 % av respondenterna menar att det kommer att vara avgörande för HR och rekrytering framåt.
Stena metall nybro

d lll basketball
latta jobb att fa utan utbildning
my career su
prosek partners
agil coach
internet banking

Flexibilitet i arbetslivet – WTMG

Nyckelord Välbefinnande, arbetslivsbalans, flexibilitet i ar… Flexibilitet, tillgänglighet och synlighet i det digitaliserade arbetslivets organisering. Kapitel i rapport. Författare. Nanna Gillberg Gränslöst arbete - en forskarantologi om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv, 23-36 Sammanfattning Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg 12, nr 3, hösten 2006 Bra och dålig flexibilitet – en litteraturöversiktartiklar Jan Ch Karlsson Bra och dålig flexibilitet – en litteraturöversikt Mycket står skrivet om flexibilitet och dess inverkan på arbetslivets processer. Den samhällsvetenskapliga litteraturen beskriver oftast – Hela arbetslivet står inför en enorm omdaning, som vi tror oss möta bäst genom att praktisera förändring på oss själva. Frågor om distansarbete, flexibilitet och balans mellan jobb och fritid har vi haft på agendan ganska länge.