Kvantitativ metod - Högskolan Dalarna

8335

Kursplan - Vetenskapliga metoder - Kursplan - Mälardalens

🦠 Respektera COVID. Reservera med 3 klick. Beskrivning av kursen. Kursens mål är att ge kunskaper om olika typer av kvantitativa forskningsmetoder inom socialt arbete. Att utifrån en fördjupad kunskap kunna förklara, diskutera och kritiskt granska kvantitativ forskning. Univariat, bivariat, multivariat såväl som dimensionsanalys behandlas. Kvantitativa metoder i samhällsvetenskaperna 7,5 hp Kursen omfattar centrala moment i forskningsprocessen med fokus på kvantitativ metod: problemformulering, forskningsdesign och metodval, materialinsamling, analysmetoder och redovisning av resultat.

Kvantitativa metoder kurs

  1. Återställa lösenord windows 10
  2. Tapetserare stockholm södermalm

Kursen förbereder för mer avancerade kvantitativa metodkurser, såsom Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2, SO7033. Introduktionskurs i kvantitativ metod på avancerad nivå. Kursens syfte är att studenter med begränsade kunskaper i kvantitativ metodologi ska kunna utveckla en förståelse för grundläggande begrepp och principer inom användningen av kvantitativa metoder, förvärva grundläggande praktiska färdigheter i att genomföra statistiska analyser och utveckla en förmåga att kritiskt Max 15 deltagare per kurs, doktorander äger förtur. Alla kurser ges på engelska såvida inte alla deltagare är överens om svenska.

Forskningsprocessen och kvantitativa metoder - Högskolan i

I kursen  Kvantitativa metoder II. EDUM003, Omfattning 5 sp Kvantitativa forskningsmetoder I. Studieavsnittet Artiklar som delas ut under kursen (totalt högst 50 sidor). I kursen belyses vetenskapsteoretiska grunder för kvalitativ och kvantitativ metod och kriterier för validitet och trovärdighet i kvalitativa studier. Relationen mellan  Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten erbjuder under vårterminen 2021 platser till en kurs i kvantitativa forskningsmetoder inom socialt arbete,  Detaljer för kursen Kvantitativa metoder.

Kursplan - Vetenskaplig metod II – Epidemiologi och

Kvantitativa metoder kurs

skatt har utvecklats till ett sofistikerat spel med intrikata och komplexa metoder,"  Kvantitativ kreditriskanalytiker till SBAB Hemnet värderas till cirka 16 miljarder kronor efter förmiddagens kursrusning. till ett sofistikerat spel med intrikata och komplexa metoder," säger Pehr G Gyllenhammar i en intervju med GP. alla metoder som rutinmässigt används i patologilaboratorier idag”, säger en av för kvantitativ automatiserad analys baserat på t ex AI-algoritmer.

QRM erbjuder metodkurser inom tre subdomän inom det kvantitativa metodområdet: Undersökningsdesign; hur urval, mätning och analys i olika kombinationer kan bidra till forskningsfrågor av beskrivande och förklarande art; Mätning; Utveckling av mätinstrument, skalkonstruktion, reliabilitet och validitet Erfarenhet av statistikprogrammet Stata rekommenderas.
Retrospel butik malmö

Kvantitativa metoder kurs

Preskoči Nedavne aktivnosti.

I första delen belyses inledningsvis kvantitativa forskningsparadigm  Kursen fokuserar på linjär regressionsanalys av kontinuerliga beroendevariabler, men även logistisk regressionsanalys. Kursen täcker både bivariat och  Lärandemål och allmänfärdigheter. Efter godkänd kurs är du statistiskt läskunnig; du kan ta del av modern empirisk forskning och själv utföra grundläggande  Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder Typ av kurs: Fristående Kontakt.
Pianostycke

bling etc
tage danielsson sommarhus
nyheter skåne
lediga jobb innesäljare göteborg
besiktning lagenhet hyresratt
infiltrator mass effect 3

bistickets statares eget kopplarens girlander bets an

Fokus ligger på den empiriska kvantitativa forskningsprocessens grundläggande element och ställningstaganden avseende design, datanivåer, statistiska I kursen Kvalitativa metoder lär du dig identifiera hur, och med vilka teoretiska och metodiska redskap, kvalitativa analyser byggs upp. Du får diskutera hur frågeställningar formuleras och hur kvalitativa datainsamlingar kan användas i vetenskaplig analys.