Överlämna kommunalt beslut Länsstyrelsen Norrbotten

6497

Överförmyndare - Kalix kommun

Hammarö. Luleå. Svenljunga. Östersund. Haninge. Vi samlar in, behandlar, avgiftar, och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. 15 jun 2011 Ann-Christin Viklund blir ny flygstationschef på Luleå Airport.

Kommunalt bolag luleå

  1. Minute man staffing
  2. Inkassokrav betalningsanmärkning
  3. Utbytesstudier usa csn
  4. Nitrosa gaser
  5. Styr- och reglerteknik
  6. Alliance plus ab
  7. Nauhoja viivi merisalo
  8. Advokatfirman wåhlin

Utredningen föreslår nu att VA-infrastrukturen ska kvarstå i kommunal förvaltning och att VA-driften ska överföras till det kommunala bolaget Lumire. Ärendet tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 mars. Luleå Kommunföretag har sedan tidigare, på uppdrag av kommunstyrelsen, utrett förutsättningar för ett kommunalt parkeringsbolag som ska tillhandahålla näringsfastigheter samt att bygga och driva parkeringsinfrastruktur som aktivt bidrar till stadsutvecklingen. Vårt Luleå redovisar vad som händer i kommunen, våra verksamheter och bolag. Vårt Luleå finns både som tidning, taltidning, nyhetssajt och playkanal. Det är fritt att länka till artiklar och filmer.

Luleå Business Region LinkedIn

Upp mot en miljon kronor kan ha undanhållits verksamheten, skriver NSD. Just nu pågår en oberoende Kommunalt bolag i Luleå anklagas för dålig arbetsmiljö Publicerad 9 januari 2014 Det kommunala renhållningsbolaget i Luleå har hamnat i blåsväder sedan två skyddsombud anmält till Den kommunala vatten- och avloppsanläggningen i Luleå, är till stor del gammal och i behov av förnyelse men behöver också utökas för att klara ett växande Luleå. Vid förnyelse och renovering är det viktigt att åtgärderna görs på rätt ställe så att va-abonnenternas pengar används på bästa sätt, vilket är en prioriterad fråga i VA-planen.

Ny flygstationschef Luleå Airport Luleå Airport - Swedavia

Kommunalt bolag luleå

Ett kommunalt bolag i Luleå har polisanmält en tidigare chef för misstankar om bedrägeri. Upp mot en miljon kronor kan ha undanhållits verksamheten, skriver NSD. Just nu pågår en oberoende Kommunalt bolag byter vd: "Vill få snurr" Luleå kommuns helägda bolag Nordiskt flygteknikcentrum byter vd. Ny chef blir Torbjörn Niemi, produktionschef vid Luleå lokaltrafik. De kommunala bolagen Luleå Energi och LLT har tecknat privata sjukförsäkringar för sina anställda för att de inte ska behöva stå i region Norrbottens vårdköer. Efter ett uppdrag från kommunstyrelsen har Luleå kommunföretag utvärderat drifts- och organisationsformer för vatten och avlopp.

Luleå Kommunföretag AB, ägs till 100 % av Luleå kommun, och är ett holdingbolag för de helägda kommunala dotterbolagen. Luleå Kommunföretag AB har en central och koncernstrategisk roll i kommunen med huvudsaklig uppgift att: • Ansvara för en aktiv ägarstyming av dotterbolagen. Det är bolagen Luleå Business Region, Luleå Hamn, Luleå Lokaltrafik, Nordiskt Flygtekniskt Centrum, Luleå Energi, Lulebo, Luleå Kommunföretag och Luleå Miljöresurs som skrivit ett gemensamt yttrande från Luleå kommuns bolagskoncern. Vårt Luleå – Nyheter, fördjupning och berättelser från Luleå kommunkoncern. Kommunens ca 7 000 medarbetare jobbar dagligen med att bygga ett hållbart samhälle, ge service genom hela livet och skapa attraktion för att medborgare, besökare och inflyttare ska trivas. Luleå utreder nytt kommunalt bolag Luleå kommun utreder bildandet av ett nytt kommunalt bolag.
Anmäla skyddsombud byggnads

Kommunalt bolag luleå

I detta kapitel lämnar Boverket en re-dogörelse för bestämmelserna om begränsning av värdeöverföringar i AKBL. Begränsningsregel (3 §) Värdeöverföringar från ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag Kommunen och de kommunala bolagen redovisar alla leasingavtal understigande 1 mkr som operationella vilket innebär att leasingavgifter kostnadsförs löpande, även om de i övrigt uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal.

2019-10-31 2014-01-09 Det kommunala bolagets konstruktion. Ett kommunalt ägt aktiebolag är rättsligt ett så kallat ”privat bolag” dvs inte ett publikt bolag (som alla bolag på t ex en marknadsplats måste vara). Det betyder att ägarstyrningen ska skötas genom beslut i kommunfullmäktige eller det organ man inrättar för styrning.
Samanyolu how many episodes

gå ut på bar 48 år malmö
skånegatan 53 stockholm
plant stand of arizona
ocellus utbildning
ordningslagen kommentarer och rättspraxis

Styrning av de kommunala bolagen - Borås Stad

Vårt Luleå finns både som tidning, taltidning, nyhetssajt och playkanal. Det är fritt att länka till artiklar och filmer. Andra massmedia får kopiera artiklar så länge som man anger källan vartlulea.se, Luleå kommun.