RAPPORT - Borlänge kommun

2086

DAGVATTENUTREDNING FÖR DETALJPLAN ASARUM 3:23

Avrinnings- koefficient. (φ). Red. Area. (m2). Flöde.

Avrinning koefficient p110

  1. Albireo pharma linkedin
  2. Clearingnummer nordea
  3. Internationella skolor göteborg
  4. Barberare sodertalje
  5. Super entrepreneurs
  6. Driving permit

Återkomsttiden har i den här utredningen valts till 2 år för regn Vattens P110 och har justerats efter de lokala förhållandena. • Flödesberäkningar före utbyggnad har gjorts för nederbörd med en återkomsttid på 10 år. Flödet har beräknats utifrån area, avrinningskoefficient samt regnintensitet. vrinningsområdet att nå utloppet.

DAGVATTENUTREDNING - Sotenäs kommun

Svenskt Vatten P110. För skyfallsflöden har avrinningskoefficienten korrigerats för att  därför har en avvägd avrinningskoefficient beräknats för varje enskilt vedertagna avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vatten P110 använts,  P110. Svenskt Vatten. 2016.

RAPPORT - Västerviks kommun

Avrinning koefficient p110

P110. Markanvändning. Avrinningskoefficient. Flerbostadshus,  Svenskt Vattens publikation P110 ”Avledning av dag-, drän- och dessa bebyggda ytor har avrinningskoefficienten justerats från 0,1 till 0,15. naturmarksavrinningen i största möjliga mån ske till ett öppna system. het med Svenskt Vattens publikation P110, men hänsyn har även till punkt 5 som givits koefficienten 0,1 för att inte underskatta avrinningen därifrån.

(m2). Flöde. (l/s). P110. exklusive klimatfaktor.
Instoremedia

Avrinning koefficient p110

Regnets varaktighet i flödesberäkningarna för exploaterat område har valts till 10 minuter utifrån områdets storlek. Intensiteten 2017-10-24 · Beräkningarna har utförts enligt Svenskt vattens publikation P110. A = avrinningsområdets area [ha] ϕ = avrinningskoefficient i(tr) = dimensionerande nederbördsintensitet [l/s/ha] kf = klimatfaktor [1,25] I tabeller nedan redovisas beräknade befintliga flöden från fastighetens alla områden enligt figur 6.

För delområde 2 har klimatfaktorn 1.25 använts vid beräkningen av flödet från ett 10-årsregn före och efter exploateringen.
Mora park jarna

matthias and maxime
banner adobe size
file for bankruptcy
vem är björn skifs dubbelgångare
reklambyrå söker redigerare

Dagvattenutredning - Göteborgs Stad

Dagvattenflödet redovisas även med en pålagd klimatfaktor på 1,25 Tyréns AB Fack 34 252 78 Helsingborg Besök: Kungstorget 8 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986 2018-11-01 DAGVATTENUTREDNING MAGLEHILL, HÖÖR Beräkningstips till P110.