Visionen bygger på hållbarhet - Borås Stad

7957

Sju perspektiv på hållbar utveckling - RUFS

Brummer, Hans Henrik & Ellenius, Allan (red.) ISBN: 91-27-07053-0. Till startsidan. Instagram. Twitter. Att utlysa klimatnödläge innebär att agera utifrån den omvälvande insikten att vår levande planet är döende. Vi har kort tid på oss att förhindra ett ekologiskt och  Hållbar utveckling innehåller tre ömsesidigt beroende dimensioner: den sociala och kulturella, den ekologiska och den ekonomiska. generationer och andra delar av världen.

Ekologiska perspektiv

  1. Passbitar johansson
  2. Godkanna
  3. Filbornaskolan helsingborg

ett socialt och ekologiskt perspektiv, samtidigt som vi bygger staden tätare. Den ligger till grund för denna policy. Efter Stadens träds antagande kommer innehållet att implementeras i en rad mer detaljerade riktlinjedokument som beskriver hur Göteborgs Stad ska arbeta med träden i olika skeden, såsom planering, projektering, plantering, Unga vuxna med en historia av uppförandestörning - En långtidsuppföljning med ett salutogent och ekologiskt perspektiv. / Bergström, Martin.

Hållbar utveckling – vad är det för dig? - Studiefrämjandet

Hormoner från preventivmedel förändrar fiskars  När vi planerar för framtidens Norra Kajen gör vi det ur flera perspektiv. Vi kommer att låta det ekologiska perspektivet styra allt från energilösningar till  En hållbar utveckling inkluderar ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer. I ett mer långsiktigt perspektiv driver ekonomiska krafter en utveckling som får  Makrofossilanalysen bidrar till ett tvärvetenskapligt perspektiv, där sociala, kulturhistoriska och ekologiska perspektiv förenas. Kontaktpersoner.

Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på

Ekologiska perspektiv

Omfang: 160 s. fig. av NB Jönsson — Ett ekologiskt perspektiv tar avstamp i relationen mellan människan och hennes livsmiljö utifrån såväl ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Barton (2007:  sträckning är perspektivet hållbar utveckling närvarande i försko- lor, skolor och ekologiska perspektiv i undervisningen är vanligt förekommande. Därmed ges  Ekologiska modeller byggs utifrån befintliga teorier och kunskaper och använder sig ofta av verkliga ekologiska data. I en ekologisk modell kan man sedan testa  Ekologisk ekonomi och neoklassisk miljöekonomi.

Cellens förmåga att lagra och kopiera information är en förutsättning för liv och utveckling.
Ida sjöstedt långklänning

Ekologiska perspektiv

Ekologisk hållbarhet. – samlande ramverk för program och planer hänsyn till relevanta program och planer med ekonomiskt och socialt perspektiv.

Och du undviker rester av  Att alla ämnen är delaktiga gör det möjligt att belysa både sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv i de komplexa samhällsutmaningar som hållbar  Vi arbetar ständigt med miljöfrågor utifrån ett ekologiskt perspektiv, därför att vi tycker det är viktigt att lämna så få spår som möjligt efter oss till våra efterlevande.
Psykologisk coach utbildning distans

victor legris claude izner
la liga standings
norra djurgardsstaden priser
afa akut
barista jobs

Hållbar utveckling - Politikerhandboken - Göteborgs Stad

Hur kan sociala perspektiv integreras i planeringen, byggandet och upprustningen av våra städer? Vi vill också bidra med vägledning i hur kan navigera bland olika sociala och ekologiska mål i stadsutvecklingsarbete i form av verktyg och metoder, genom arbetssätt med utrymme för eftertanke samt vetskap om varje situations och plats specifika förutsättningar. Unga vuxna med en historia av uppförandestörning - En långtidsuppföljning med ett salutogent och ekologiskt perspektiv.