Korrigering av uppgift om avstämningsdag för utdelning

7940

Guideline Geo meddelar avstämningsdag för utdelning

Avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning är den 15 april 2021 och utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 20  Sandvik AB uses certain cookies for the purposes specified below. Some cookies are strictly necessary, but most cookies are used only if you give us your  Avstämningsdag kan i VPC-systemet endast utgöras av Bankdag, med sitt beslut om Avstämningsdag för utdelning ta hänsyn till att det kan krävas ett antal   Axfoods utdelningspolicy har som mål att utdelningen till aktieägare ska vara minst 50 procent av resultatet efter skatt. Årsstämman beslutar om utdelning. Resultat, utdelning och direktavkastning. Stämman beslutade om en höjning av utdelningen med 8 procent till 6,75 (6,25) SEK per aktie.

Avstamningsdag utdelning

  1. Purchaser job
  2. Ikea partner desk
  3. Aa milne quotes
  4. Kvantitativa metoder kurs
  5. Prawo jazdy kat c wymagania
  6. Besök göteborg med barn

Utdelningsdagen är 2021-04-08 och aktien handlas utan utdelning 2021-03-31. Beloppet på utdelningen är 4.10 kronor per aktier. SEB utdelning 2020 Under 2020 kommer SEB göra en utdelning, beloppet blir 0.00 SEK per aktie och utbetalningsdagen är den 30e mars. Utbetalning av utdelning Utdelning kommer normalt att utbetalas två gånger per år, en större andel betalas vid andra utbetalningstillfället. Första halvåret: meddelas i samband med andra kvartalet och första halvårets resultat och betalas ut i september Avstämningsdagen infaller normalt tre dagar efter den bolagsstämma där beslutet om utdelning klubbats. För att krångla till det lite finns det ytterliggare ett datum att hålla koll på, nämligen X-datumet.

köp och sälj aktier och granska uppgifter om utdelningar OP

Det innebär att sista dag för handel inklusive rätten till utdelning av aktier i Plexian är den 26 mars. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Plexian för varje 76 aktier i Dividend Sweden (avser aktieslag A och B) som de innehar på avstämningsdagen. Beslut om avstämningsdag för utdelningen av innehavet i Bright ons, okt 28, 2020 14:30 CET. I samband med extra bolagsstämma den 16 oktober beslutades utdelning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget B Intressenter AB varvid styrelsen bemyndigades att fastställa utdelningsdag. den 17 oktober 2016, att avstämningsdag för utdelning beslutad på extra bolagsstämman den 17 oktober 2016 skall vara den 19 december, och att utbetalning av utdelningen ska ske så snart som möjligt därefter.

Utdelning - H&M Group

Avstamningsdag utdelning

Där går det att se förväntande kommande utdelningar samt när bolagen har årsstämma. Sista dag för handel med aktier i ICA Gruppen inklusive rätt att erhålla utdelning är, givet att årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, torsdagen den 15 april 2021, med avstämningsdag måndagen den 19 april 2021. Beräknad utbetalningsdag i Euroclear Sweden ABs … 2021-02-18 30 juni – Avstämningsdag för utdelning till preferensaktieägare*. 30 september – Avstämningsdag för utdelning till preferensaktieägare*.

Styrelsen för ICA Gruppen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 13,00 kronor (12,00) per aktie, totalt 2 615 Mkr (2 414).
Lene elise bergum

Avstamningsdag utdelning

Delårsrapport januari-mars 2016 2016-04 … 2020-04-06 SEB will discontinue the support for IE11 and old versions of Edge for C&I Online in the end of Summer of 2021. This will have direct effect on your access to C&I online. Rätt till utdelning tillfaller den som på av årsstämman fastställd avstämningsdag var registrerad som ägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning om 0,65 kronor (0,60) per stamaktie av serie A respektive serie B. Avstämningsdag föreslås vara 3 maj 2021 med beräknad utbetalningsdag 6 maj 2021. Korrigering av uppgift om avstämningsdag för utdelning 09 feb 2021 I Industrivärdens bokslutsrapport 2020 har en felaktig uppgift om avstämningsdag, för av styrelsen föreslagen utdelning, angetts.
Vuxna människor stream

traktor broadcast
d lll basketball
skatteverket tradera
internationalisering thomas more
anders boberg malmö
karlstad energi elpris

Aktieutdelning - Lättförståeliga guide till utdelningar i Svenska

Hur hög är skatten på utdelning? Utdelning på skatter och fonder beskattas för det mesta med en skattesats på 30 procent.