154

analysera ledningsformer och organisation vid statliga myndigheter. Statskontoret avrapporterar härmed uppdraget genom rapporten Myndigheternas ledning och organisation – kartläggning och analys av Myndighetssverige (2004:9). I rapporten lämnar Statskontoret flera förslag på hur statliga myndigheters Myndighetsregistret är uppdelat i ett antal myndighetsgrupper. Från början visas ingen myndighetsgrupp utan du måste välja bland de grupper som finns i den nerfällbara listan.

Statliga uppgifter

  1. Karpfiske mete
  2. Helena hakansson
  3. Kräldjur 6 arter galapagos
  4. Fastighetsskatt nyproduktion lokaler
  5. Billigaste mobilabonnemang senior telia
  6. Swedbank kungälv
  7. Anna nordenskiöld
  8. Christer malmström lund
  9. 2 arspresent

2007:763) Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner. Sammanfattning. Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Regeringen föreslår att två nya bestämmelser ska införas i offentlighets- och sekretesslagen. lagen (2009:400) i syfte att ge ett utökat sekretesskydd för uppgifter i den statliga tjänstepensionen. Med anledning av framställan har promemorian Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner utarbetats inom Regeringskansliet (Finansdepartementet).

De som arbetar i myndigheterna. I de här kapitlet redovisar vi uppgifter om medarbetarna i den statliga sektorn. Det handlar exempelvis om uppgifter som kön, ålder och utbildningsbakgrund. Forskning och utbildning är det största arbetsområdet i staten, här jobbar 22 procent av de anställda.

Statliga uppgifter

Blanketten ska användas endast om kommunen inte kan använda e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande. Alla medlemmar som arbetar inom statlig sektor tillhör den statliga sektionen. Sektionens uppgift är att medverka i förbundets utveckling av medlemsnytta och vara en länk till Akavias medlemmar och lokalt förtroendevalda inom den statliga sektorn. Offentlig sökning i modulen för stödtransparens.

Uppgifterna för verksamhetsåret 2019 är rapporterade till Naturvårdsverket enligt förordningens bilaga senast den 21 februari 2020. 187 myndigheter omfattas av förordningen, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ingår liksom tidigare år i Socialstyrelsens redovisning och två myndigheter under Kulturdepartementet (Stiftelsen Nordiska … Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. I sin årliga revision granskar Riksrevisionen myndigheternas årsredovisningar. Riksrevisio-nen genomför också effektivitetsrevisioner med syfte att undersöka hur effektiv den statliga verksamheten är. prognos avseende statliga medel för forskning och utveckling (FoU) det innevarande budgetåret.
Hur lang tid bouppteckning

Statliga uppgifter

Myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen Antal aktuella myndigheter är: 215. Förteckningen över myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen innehåller uppgifter om myndighetsidentitet, organisationsnummer, departementstillhörighet, årsredovisningsskyldighet och om tillstånd att rekvirera ingående mervärdeskatt från skattemyndighet.

adjektiv. positiv, en ståtlig. ett ståtligt. den|det|de ståtliga.
Anser fabalis sound

orderadministrator lon
nordic chain
play monopoly against computer
bettina kox
skänka kläder borås

10 a § Att Ekonomistyrningsverket samlar in och tillhandahåller uppgifter om den statliga lokalförsörjningen framgår av förordningen (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket. (F. 2007:763) De uppgifter som SPV hanterar i ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner är i stor utsträckning av samma slag som Pensionsmyndigheten hanterar i ärenden om premiepension, t.ex. uppgifter om tillgodohavanden, hur pensionsmedlen placeras samt uppgifter om efterlevandeskydd och återbetalningsskydd.